Stroopwafels Italiaan ijs Koffiespecialiteiten Juicebar Poffertjes Chocoladefontein

Privacy policy

Hierbij alle informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. SuperAmbachtelijk.nl, Stroopwafelkraam.nl en SuperWafels.nl, gevestigd aan Lageweg 6 1695GK Blokker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Samenvattend verkopen/verstrekken wij geen privacygevoelige informatie aan derden met als uitzondering uw naam en adres aan de postbode, en gebruiken deze enkel om uw bestelling bij u te krijgen. We hebben dit in een zo simpel mogelijke uitleg gedaan. Neem contact op met ons als u waar dan ook een vraag over heeft.

Contactgegevens:
Maarten Kroeb
info@superambachtelijk.nl
Lageweg 6
1695GK Blokker

M.P.J. Kroeb is de Functionaris Gegevensbescherming van SuperAmbachtelijk.nl Hij/zij is te bereiken via info@superambachtelijk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SuperAmbachtelijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
SuperAmbachtelijk.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superambachtelijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SuperAmbachtelijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder waarop u zich alleen persoonlijk hebt aangemeld (wij versturen geen spam).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
SuperAmbachtelijk.nl neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SuperAmbachtelijk.nl) tussen zit. Alles wordt persoonlijk behandeld.
SuperAmbachtelijk.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SuperAmbachtelijk.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld om uw bestelling te verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
SuperAmbachtelijk.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hieraan aan de postbezorger waar uw adres op staat.

Wij verkopen GEEN gegevens aan derden onder welke omstandigheid dan ook. Uw privacy is bij ons beschermd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SuperAmbachtelijk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SuperAmbachtelijk.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@superambachtelijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SuperAmbachtelijk.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SuperAmbachtelijk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@superambachtelijk.nl

Contact

Super Ambachtelijk
Lageweg 6
1695 GK Blokker (Hoorn)

info@superambachtelijk.nl
t: +31(0)6 - 50 44 67 17

KvK 57478538

Privacy policy